Chính sách và quy định chung

CHÍNH SÁCH HOẠT ĐỘNG VÀ QUY ĐỊNH CHUNG

 1. Điều khoản chung:
 • Chấp thuận các Điều kiện Sử dụng

Website sagozi.com là trang thông tin điện tử của Công ty TNHH Sagozi (Viết tắt là SAGOZI). Khi sử dụng Website sagozi.com, Quý khách đã mặc nhiên chấp thuận các điều khoản và điều kiện sử dụng (sau đây gọi tắt là “Chính sách và điều kiện chung”) được quy định dưới đây.

Để biết các chính sách và sửa đổi mới nhất, Quý khách nên thường xuyên đăng nhập và kiểm tra lại “Chính sách và điều kiện chung”.  

Chúng tôi có quyền thay đổi, điều chỉnh, thêm hay bớt các nội dung của “Chính sách và điều kiện chung” tại bất kỳ thời điểm nào. Nếu Quý khách vẫn tiếp tục sử dụng Website sau khi có các thay đổi như vậy thì có nghĩa là Quý khách đã chấp thuận các thay đổi đó.

 • Tính chất của thông tin hiển thị

Các nội dung hiển thị trên Website nhằm mục đích cung cấp thông tin về các sản phẩm liên quan đến thời trang, đồng phục, váy, áo, quần, áo khoác, giày dép, phụ kiện, … về chương trình khuyến mãi của  SAGOZI.

 • Miễn trừ trách nhiệm

Thông tin hiển thị tại Website này không đi kèm bất kỳ đảm bảo hay cam kết trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào từ phía Công ty, chính thức hay hàm ý, bao gồm nhưng không giới hạn về sự phù hợp của sản phẩm, dịch vụ mà người mua đã lựa chọn.

Chúng tôi cũng từ chối trách nhiệm hay đưa ra đảm bảo rằng Website sẽ không có lỗi vận hành, an toàn, không bị gián đoạn hay bất cứ đảm bảo nào về tính chính xác, đầy đủ và đúng hạn của các thông tin hiển thị.

Khi truy cập vào Website này, quý khách mặc nhiên đồng ý rằng sagozi.com, các đối tác và người đại diện của họ không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan đến thương tật, mất mát, khiếu kiện, thiệt hại trực tiếp hoặc thiệt hại gián tiếp do không lường trước hoặc do hậu quả để lại dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh từ hay có liên quan đến việc:

  • sử dụng các thông tin trên website này;
  • các truy cập kết nối từ website này;
  • sagozi.com có thực hiện việc cung cấp dịch vụ hay không thậm chí trong trường hợp đã được cảnh báo về khả năng xảy ra thiệt hại;
  • Các hạn chế liên quan đến đặt hàng trực tuyến mô tả tại đây.

Các điều kiện và hạn chế nêu trên chỉ có hiệu lực trong khuôn khổ pháp luật hiện hành.

 • Quyền sở hữu trí tuệ

Website này và mọi nội dung hiển thị đều thuộc sở hữu và là tài sản độc quyền khai thác của SAGOZI. Mọi sử dụng, trích dẫn phải không gây thiệt hại cho SAGOZI và đều phải tuân thủ các điều kiện sau:

  • Chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân, phi thương mại;
  • Các sao chép hoặc trích dẫn đều phải giữ nguyên dấu hiệu bản quyền hoặc các yết thị về quyền sở hữu trí tuệ như đã thể hiện trong phiên bản gốc;
  • Mọi sản phẩm, công nghệ hay quy trình được sử dụng hay hiển thị tại Website này đều có thể liên đới đến bản quyền hay sở hữu trí tuệ khác của SAGOZI.
 • Điều chỉnh và sửa đổi

 SAGOZI bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa  hoặc chấm dứt hoạt động của Website này vào bất cứ thời điểm nào.

 • Luật điều chỉnh và cơ quan giải quyết tranh chấp

Điều khoản sử dụng này được điều chỉnh bởi luật của nước Cộng hoà Xã hội Chủ Nghĩa Việt nam. Tòa án nước Cộng hòa Xã  hội Chủ nghĩa Việt Nam là cơ quan duy nhất có thẩm quyền giải quyết tất cả các tranh chấp có liên quan.

2. Các quy định khác

 • sagozi.com hoạt động dựa trên sự tuân thủ pháp luật hiện hành của Việt Nam, có đầy đủ giấy phép kinh doanh, mã số thuế, hồ sơ thuế, hóa đơn chứng từ nhập và xuất hàng hoá.
 • Tất cả các sản phẩm được kinh doanh tại sagozi.com phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn cho phép và tuân thủ đầy đủ tính pháp lý của sản phẩm, không thuộc các trường hợp mặt hàng cấm kinh doanh, cấm quảng cáo của pháp luật.
 • Người tiêu dùng tham gia giao dịch, mua bán với sagozi.com được tự do trên cơ sở tôn trọng quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của cả hai bên.
 • sagozi.com đảm bảo tính hiểu quả, chính xác và an toàn của tất cả các giao dịch.
 • Giá bán niêm yết tại website là giá bán chính thức được sagozi.com đưa ra cho người tiêu dùng tham khảo và giao dịch ngay trên website hoặc mua bán tại cửa hàng.
 • sagozi.com có thể thay đổi giá bán sản phẩm trên website sagozi.com hoặc ngưng bán một hay nhiều sản phẩm vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước (trừ trường hợp đã thanh toán hoặc đã mua bán tại cửa hàng).

3. Nghiêm cấm sử dụng

Quý khách không được phép sử dụng website cho các mục đích trái pháp luật, đặt khống với các thông tin giả mạo hoặc thiếu trung thực nhằm các mục đính trái pháp luật.